Background

A yw matbet yn ddibynadwy? Beth yw'r dulliau blaendal?Mae MatBet yn gêm betio chwaraeon hynod ddibynadwy. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o chwaraeon a chynghreiriau, gan gynnwys pêl-droed, pêl-fasged, tenis a mwy. Felly beth sy'n gwneud Matbet mor boblogaidd ymhlith chwaraewyr? I ddechrau, mae gan y wefan odds mawr ar bron bob digwyddiad. Yn wir, maen nhw fel arfer yn well na'r hyn y byddwch chi'n ei ddarganfod mewn llyfrau chwaraeon eraill. Yn ail, mae'r wefan hon yn ei gwneud hi'n hawdd adneuo gyda sawl dull gwahanol fel Visa / Mastercard neu Skrill Moneybookers! Nid dyna'r cyfan; Mae gan chwaraewyr hefyd fynediad at dîm gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol sy'n barod i gynorthwyo 24/7 pe bai unrhyw broblemau'n codi gyda'ch cyfrif neu ddulliau talu enillion.
Mynd i mewn i'r gêm
Bydd yn rhaid i chi fynd trwy sawl cam i fynd i mewn i'r gêm. Yn gyntaf, mae angen i chi adneuo arian i'ch cyfrif Matbet gan ddefnyddio un o'r dulliau talu sydd ar gael. Yr isafswm y gellir ei adneuo yw R50 a'r uchafswm yw R1000. Ar ôl i chi wneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr holl reolau a rheoliadau cyn chwarae unrhyw gemau ar eu gwefan gan y bydd torri unrhyw reol yn arwain at atal eich cyfrif neu waharddiad parhaol rhag defnyddio eu gwasanaethau!
Unwaith y bydd popeth wedi'i osod yn gywir a'i gofrestru (sy'n cymryd dim ond pum munud), yna mae'n bryd cael ychydig o hwyl! Y peth nesaf yr ydym am siarad amdano yw tynnu'n ôl: pa mor hir mae'n ei gymryd?
Beth yw matbet?
Mae MatBet yn safle betio chwaraeon sydd hefyd yn cynnig gemau casino. Sefydlwyd y cwmni yn 2009 ac ers hynny mae wedi dod yn enw dibynadwy yn y diwydiant, yn enwedig ymhlith cefnogwyr betio esports.
Mae'r wefan yn cynnig ffrydio byw o gemau o gynghreiriau gorau ledled y byd, gan gynnwys Major League Baseball (MLB), Cynghrair Pêl-droed Cenedlaethol (NFL), Uwch Gynghrair Lloegr (EPL) a mwy. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer digwyddiadau sydd i ddod fel pencampwriaeth tenis Wimbledon neu'r Super Bowl LIII NFL.
Dulliau adneuo
Mae dulliau blaendal yn cynnwys cerdyn credyd, PayPal, Skrill a Neteller.
Gallwch adneuo arian yn uniongyrchol i'ch cyfrif Matbet trwy glicio ar yr opsiwn 'blaendal' yn eich cyfrif chwaraewr neu drwy eu gwefan. Gofynnir i chi nodi eich manylion mewngofnodi ac yna dewis dull blaendal o'r rhestr a ddarperir. Y dull mwyaf poblogaidd yw defnyddio cerdyn credyd, ond gyda'r dull hwn mae ffi fach o 2% y mae'n rhaid i chi ei thalu ar ben y swm rydych chi'n penderfynu ei adneuo i'ch cyfrif betio. Mae blaendaliadau yn cael eu prosesu ar unwaith, felly os ydych chi am osod bet yn gyflym, mae'n well peidio ag aros am arian o ddulliau talu eraill fel trosglwyddo gwifren neu Skrill (Moneybookers).
Gall ceisiadau tynnu'n ôl gymryd hyd at 3 diwrnod i'w cwblhau, felly os oes angen brys rydym yn eich cynghori i beidio â defnyddio'r platfform hwn fel un o'n llyfrau chwaraeon â'r sgôr uchaf oherwydd amseroedd prosesu araf o'i gymharu ag eraill fel Bet365 sy'n cynnig tynnu arian yn syth!
Ydy MatBet yn ddibynadwy?
Mae MatBet yn safle betio dibynadwy. Mae'n safle betio da gyda llawer o nodweddion sy'n ei gwneud yn wahanol i safleoedd eraill. Mae MatBet wedi bodoli ers dros ddeng mlynedd ac mae wedi profi i fod yn un o'r lleoedd mwyaf diogel i adneuo a thynnu arian o'ch cyfrif.
Mae gan y wefan hefyd bris fforddiadwy o gymharu â gwefannau eraill yn ei chategori, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a chwaraewyr profiadol fel ei gilydd. Yn olaf, mae ei ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio yn ei gwneud hi'n hawdd i unrhyw un sydd am ymuno â'r platfform hwn ddechrau chwarae ar unwaith!
Beth yw'r dulliau blaendal? Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i mi dderbyn fy enillion?
Dulliau adneuo
Gallwch ariannu eich cyfrif Matbet gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, yn ogystal â throsglwyddiad banc a Skrill. Yr isafswm blaendal yw $20 a'r uchafswm yw $5,000 y trafodiad. Os ydych chi'n defnyddio cerdyn credyd neu ddebyd i wneud blaendal, mae'r trafodiad yn cymryd 24 awr; Os ydych chi'n defnyddio Skrill neu drosglwyddiad gwifren yn lle gwasanaeth e-waled fel PayPal (nid yw'n derbyn blaendaliadau), dim ond awr y mae'r trafodiad yn ei gymryd.
Unwaith y bydd yr arian wedi'i gredydu i'ch cyfrif, nid oes unrhyw gyfnod aros cyn y gallwch osod bet gyda'r arian hwnnw; fodd bynnag - a dyma a ydym yn sôn am enillion o fetiau blaenorol neu gyfalaf newydd - fel arfer mae'n cymryd 24 awr iddynt fod yn barod i dynnu'n ôl (er bod rhai gwledydd angen mwy).
A allaf dynnu arian yn ôl heb gael ei wirio? A allaf godi arian heb gael fy dilysu?
Gallwch, gallwch dynnu arian yn ôl heb ddilysu. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol y gallai hyn gymryd sawl diwrnod i'w gwblhau. Mae hyn oherwydd bod Matbet eisiau sicrhau bod eich cyfrif a'ch arian yn ddiogel cyn eu rhoi yn ôl i chi.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am dynnu arian oddi wrth Matbet, cysylltwch â'r tîm cymorth cwsmeriaid yn [email protected].
Mae MatBet yn safle betio da. Mae ganddo lawer o gemau, cyfrannau da a rhyngwyneb hawdd ei ddeall. Gallwch chi adneuo arian yn gyflym a thynnu'ch enillion yn ôl yn ddi-drafferth. Os oes angen help arnoch gydag unrhyw beth, bydd y tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn hapus i'ch cynorthwyo mewn unrhyw ffordd bosibl!